top of page

út 22. 9.

|

Astrea Sarah fb profile

Yoga Nidra Teacher Training

YACEP Yoga Alliance Continuing Education Provider

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
Yoga Nidra Teacher Training
Yoga Nidra Teacher Training

Čas a místo

22. 9. 2020 10:00 – 27. 9. 2020 18:00

Astrea Sarah fb profile

O události

Internationaly acredited Teacher Training for Yoga Nidra -YACEP Yoga Alliance Continuing Education Provider will be available on -line, for more details contact Astrea Sarah directly: Kafunke7@gmail.com

---------for English roll down, please-------------

22.9-27.9. 2020

Jóga nidra - “jógický spánek” je mocným nástrojem k prohloubení uvolnění a léčení těla i mysli.

Lektorský výcvik Vám poskytne důležité informace i praktické dovednosti k:

1) Provázení skupin i jednotlivců jóga nidrou s ohledem na individuální potřeby, které se liší s ohledem na konstituci a životní styl. 2) Vytváření bezpečného podpůrného prostoru

3) Pomoci druhým rozvíjet stav relaxace 4) Podpoření sebeúzdravných procesů na úrovni těla i psýché

5) Vybalancování emocí

6) Změnám životních vzorců

7) Zvládání krátkodobého i dlouhodobého stresu a uvolňování tenze

8) Léčení traumatu

9) Kontaktu se svým vnitřním světem a prožíváním

10) Zlepšení meditační praxe, propojení s intuicí a nepodmíněnou životní radostí.

Výcvik je vhodný pro učitele jógy, terapeuty, lékaře a pracovníky ve zdravotnictví, sociální pracovníky i pro všechny, kteří si přejí prohloubit své zkušenosti s jóga Nidrou. K absolvování výcviku není nutné být učitelem jógy. Program je sebezkušenostní. Vede k prohloubení sebepoznání, aktivaci sebeúzdravných procesů na fyzické i psychické úrovni a celostnímu růstu.

Během výcviku se budete učit v širším kontextu, co je podstatou jóga nidry, jak ji praktikovat a jaké jsou její pozitivní dopady na život. Vysvětlíme si terapeutické aspekty a význam hluboké relaxace na zdraví člověka. jóga nidra, jako součást osobního stres managementu. Zaměříme se na jógické techniky - Asany (pozice) , pranayam (dechová cvičení) a dynamickou meditaci k prohloubení praxe.

Budeme pracovat se Sankalpou - záměrem, nebo-li “osobním příslibem”.

Rozvinete dovednosti vést skupinové i individuální sese jóga nidry. Individuální přístup zohledňuje růzorodost potřeb lidí v souvislosti s jejich konstitucí a životním stylem. Obdržíte nahrávky jóga nidry, praktický slovník a hudbu k vytvoření podpůrné atmosféry. Naučíte se pracovat s vlastním hlasem, slovy, časováním a rytmikou při vedení sesí. Pochopíte sílu a význam svojí vlastní individuální praxe pro provázení druhých.

Astrea po 8 let žila, studovala a vyučovala na mezinárodní škole Agama a jejím sesterském Yoga Healing Centru na ostrově Koh Phangan v Thajsku. Intenzivně se věnuje studiu jógy v Agama yoga od roku 2011. Absolvovala přes 1000 hodin lektorského výcviku v hatha józe a kundalini józe. Inenzivně se věnuje jógové terapii (800 hodinový intenzivní výcvik). Její další specializací je právě jóga nidra. Zabývá se naturopatií.

Workshop proběhne nakonec on-line v anglickém jazyce

Časový hramonogram:  10:00 - 13:00 a 15:00 - 18:00 celkem 36 hodin výuky

Cena:

 500 eur na účet lektroky Astrei Sarah po vzájemné osobní domluvě.

 pro registraci a organizaci kontaktujte Astrea Sarah: Kafunke7@gmail.com

-----------------------------------------------------------

Teacher Training for Yoga Nidra

Yoga Nidra, the “yogic sleep” is a great tool for healing of the body mind and spirit.

Attending the Teacher Training will offer you the information and practical tools for:

1) Leading others effectively and with their individual needs

2) Offering others a safe space

3) Supporting your Clients and Students to deepen their Body-Mind connection

4) Help them to increase relaxation, healing of the physical body though activating the self-healing mechanism

5) calming emotional ups and downs

6) changing patterns of behavior and empowering the flow of life

7) Learn how to make stress your friend and release stored tension

8) Support others in releasing Trauma from the body and mind

9) Train the ability to look within at anytime

10) Improving your Meditation Practice and reconnect to your Intuition and unconditional Joy

11) Handle stress and tension in the short term and for the long run

This training is appropriate for Yoga teachers, therapists, healthcare professionals, and other helping/therapeutic professionals or just for yourself to deepen your understanding and own practice. You do not have to be a Yoga teacher to do this training.   You are going to embark a Yogic Journey of learning about yourself and your own path of healing and growth. This will improve the understanding and depth of your own personal practice and knowledge.

Personal Skills: Learn about What is Yoga Nidra is Get an understanding of the principles and practices of Yoga Nidra and its uses and benefits Practice  Yoga Nidra for personal healing, growth and selfcare Understand the importance of Relaxation from a therapeutic standpoint  Get great Tools for stress management Get a understanding of each step of how to induce relaxation, and get the tools to experience every step in your own body You will learn Yogic Techniques (Asana’s (Bodypostures), Pranayma (Breathing Techniques), and dynamic Meditations to improve the Yoga Nidra Practice Understand the power and appropriate use of SANKALPA, how we can find our own “promise to ourself” or resolve that supports our Life, Growth, Healing and Wellbeeing

Teaching skills: Learning skills to hold and lead Yoga Nidra sessions in groups and private settings  Learn how to lead individuals into relaxation (the needs are different and depend on the nature and lifestyle of each person) Guide yourself and others into the experience of our holistic nature (yogic: koshas) and how to access the true Self, the witness Receive Yoga Nidra recordings, wordings, music and tools for creating the right atmosphere to support the practice of Yoga Nidra Learn how to use your voice, words, timing and pacing Understand the power of transmition and the importance of your own practice and understanding.

Astrea, who will guide you during this course, had been living and working on the beautiful Island Koh Phangan in Thailand recently. She is studying Yoga with her teachers at Agama Yoga since 2011, with over 1000 hours of Hatha and Kundalini teachings. She has accomplished the 500-hours Hatha Yoga TTC, 800-hours Yoga Therapy Certification, and specialized training program in Trauma Release. She is currently studying Kashmiri Shaivism and Hridaya Meditation.

«Yoga is my passion and tool for my own inner Healing and Evolution. As a Human Beeing living in this time, with the fast pace of society and the internal conflicts of living a Life away from nature and Self. I feel the need for everyone to share theier individual gift and support each other. And to learn tools to really connecting deep to ourselves to be able to really connect to our familysn nature and Self and to stay present with all the daily challenges. That is why I got so excited to share my time with you and share the importance of physical Yoga (Asana), conscious breathing (Pranyama), Meditation and deep Relaxations to release all sort of tensions from the physical, emotional and mental body and reconnect to our deepest essence"

Workshop is in english with translation into the czech language

Time table:   every day 10:00-13:00 and 15:00-18:00, 36 hours

price: 500eur

For Content question registration, practical and logistical Questions please ask: Astrea Kafunke7@gmail.com

Vstupenky

  • rezervační jistina

    3 000,00 Kč
    Prodej skončil

Celkem

0,00 Kč

Sdílet událost

bottom of page