top of page

so 26. 3.

|

Praha 1

Zlepšete své vztahy

seminář nenásilné komunikace

Registrace jsou uzavřeny
Zobrazit další události
Zlepšete své vztahy
Zlepšete své vztahy

Čas a místo

26. 3. 2022 10:00 – 27. 3. 2022 17:00

Praha 1, Jánská 316/8, Malá Strana, 118 00 Praha-Praha 1, Česko

O události

Rozvojový kurz hravou formou

ZLEPŠETE své VZTAHY

dle konceptu nenásilné komunikace Marshalla Rosenberga

"Změň svá slova a změníš svůj svět."

Proč respektující nenásilná komunikace

Když změníme svá slova, změní se nám svět. Zlepšíme-li komunikaci směrem k respektu, naslouchání a jasnému formulování potřeb, uděláme velmi mnoho pro lepší vztahy  s druhými lidmi i sami se sebou.

Koncept nenásilné komunikace nebo také empatické komunikace pomáhá vyjádřit jasně a upřímně, co se v nás děje nemanipulativním způsobem a současněporozumět, co se odehrává za slovy druhé strany. Účastníci takového empatického rozhovoru plně respektují sami sebe i druhé.

Přijďte se naučit základy nenásilné komunikace. Empatické komunikaci, která pomáhá si vzájemně porozumět a snadněji se dohodnout doma i na pracovišti. Koncept nenásilné komunikace obohacuji o koučovací dovednost JAK SE SPRÁVNĚ PTÁT.

Způsob jakým komunikujeme, formuje celý náš život, naše prožívání i uspokojování našich potřeb, naše vztahy. Mít zdravé, podporující a vyrovnané vztahy je jedním z nejdůležitějších pilířů spokojeného života.

Kurz respektující komunikace vám pomůže např.

 • projít hádkou s blízkým člověkem a být si po ní blíže než před ní
 • ustát konflikt se šéfem/kolegou a využít ho k tomu, aby se vám lépe spolupracovalo
 • říci si otevřeně o to, co potřebujete
 • někoho odmítnout a zůstat v přátelském vztahu

Záměrem nenásilné komunikace je komunikovat svobodně a umět se partnersky dorozumět. Umět komunikovat srozumitelně své potřeby a být i zdravě asertivní. Vytvářet zdravé vztahy, kde vzniká empatie a upřímnost a rozvíjí se vzájemnost. Budovat vyrovnané vztahy, kde se opouští snaha ovládat a tvořit závislost.

Koncept je mimořádně důležitý pro rozvíjení spokojeného života, protože díky němu se dokážeme propojit s lidmi na hlubší úrovni potřeb a užívat si tak život v souznění s druhými lidmi.

Záměrem mých kurzů je vytvořit zejména bezpečný prostor, v němž abyste si mohli vyzkoušet všechny složky nenásilné komunikace v naslouchajícím a přijímajícím prostředí. Seznámit se s kroky nenásilné komunikace, hlouběji jim porozumět av podporující skupině si je vyzkoušet.

Co vás čeká

Projdeme postupně čtyři složky nenásilné komunikace: pozorování – pocity – potřeby – prosba. Tyto kroky tvoří hlavní pilíře zdravé komunikace k druhým i sami k sobě. Pomáhají nám si uvědomit, co je důležité, naučit se pozorovat aniž hodnotíme a posuzujeme, vnímat své pocity, objevovat pod pocity skryté potřeby a učit se laskavě žádat druhé o to, co potřebujeme.

Tento kurz učí mnoha dovednostem úspěšné komunikace –  aktivnímu naslouchání, vnímání bez posuzování, naslouchání emocím i vlastním potřebám, rozvíjení empatie a porozumění, asertivnímu zdravému vyjadřování toho, co je pro nás důležité, umění rozvíjet vyrovnané vztahy.

Nenásilná komunikace nám pomáhá překonat nezdravé naučené automatické vzorce v komunikaci: např. když neumíme vyjádřit, co se v nás děje a podléháme negativním emocím, zastíráme, neumíme pojmenovat své potřeby, nevíme, jak naslouchat, jak zdravě asertivně vyjádřit, co potřebujeme, nechápeme, co se děje v druhých, proč reagují tak, jak reagují.

Koncept nenásilné komunikace je PROTIPÓLEM KOMUNIKACE NERESPEKTUJÍCÍ. Což je např. komunikace vzbuzující pocity viny, hodnocení, zastírání, projektování negativních pocitů, osočování, nálepkování,  požadavky, nekonstruktivní kritika, udílení příkazů, manipulace a další.

Mnoho lidí nerespektující komunikaci používá, aniž o tom ví. Je to proto, že jsme se jí naučili v dětství od rodičů a považujeme ji za normální. Běžně tak mluví 95 % lidí. Nikdo nás bohužel neučil lepší respektující komunikaci, kdy jsou si oba účastníci ve vztahu rovni. Vy se můžete respektující komunikaci nyní naučit a učit ji postupně i své děti. Atmosféra ve vaší rodině se díky tomu posune na mnohem vyšší úroveň.

Principy nenásilné komunikace

Na kurzu se budeme učit překonávat automatické, v dětství naučené komunikační reakce, které často způsobují nedorozumění či konflikty. Společně se budeme seznamovat a ověřovat zdravější možnosti komunikace, které rozvíjejí vzájemné porozumění. Budeme si osvojovat nové postoje a učit se jednat se záměrem směřovat k vědomému chování, které vychází z vzájemného vnitřního porozumění.

Hodně pozornosti budeme věnovat vnímání pocitů a prožívání ve svém těle.

Budeme se učit rozpoznávat a pojmenovávat své emoce a pod nimi ukryté lidské potřeby. Tyto schopnosti nám pomohou oprostit se od záludností mysli a rozvíjet osvojování nového svobodného pohledu na situace. Umožní nám zůstávat v situaci přítomni a objevovat, co se děje - bez naučených vzorců interpretace, hodnocení a chování.

Tyto schopnosti nám otevírají dveře k vnímání situací novým způsobem a rozvíjení podporující komunikace sami se sebou. Utvářejí v nás prostor potřebný pro hlubší porozumění, rozvíjení kreativního myšlení a nacházení nových řešení.

Co vám workshop přinese

 • Poznáte 4 kroky nenásilné komunikace
 • Porozumíte, jaké podmínky jsou důležité pro svobodnou komunikaci
 • Naučíte se, jak si nevytvářet domněnky a umět se lépe ptát
 • Osvojíte se aktivní naslouchání a zlepšíte empatii
 • Pochopíte a vyzkoušíte si rozdíl mezi hodnocením a pozorováním.
 • Posílíte svého vnitřního pozorovatele bez souzení
 • Naučíte se formulovat své potřeby a porozumět potřebám druhých
 • Zjistíte, že i nepříjemná sdělení lze komunikovat přijatelně a bez pocitů viny
 • Porozumíte, jak nenásilná komunikace předchází nedorozuměním a konfliktům
 • Uvědomíte si, co se děje, když cítíme hněv či pocity viny a jak s tím nejlépe naložit

V průběhu workshopu prohloubíme kontakt s našimi potřebami i potřebami druhých lidí, což otevírá prostor pro nové možnosti, jak v situacích lépe jednat. Budeme se učit zlepšovat naši schopnost formulovat jasně, konkrétně a s plným respektem, co potřebujeme od druhých lidí. To  velmi pomáhá porozumění. Díky jasné řeči se tak můžeme vzájemně lépe dorozumět a spolupracovat, překonávat komunikační šumy a neporozumění, které způsobují nesprávné interpretace a domněnky.

Těžiště workshopu je především v objevování a praktickém zkoušení nových dovedností. Učíme se ve skupině i v trojicích a dvojicích. Součástí jsou aktivity zaměřené na rozvíjení všímavosti, vnímání naší emocionální složky, našeho jazyka a prohlubování kontaktu s tělem, protože právě v němž vše prožíváme. Teorie zabírá minimum času a je komunikována zejména na příkladech.

Účastníci pracují na workshopu i se svými situacemi. Doporučuji si proto přee workshopem připravit VLASTNÍ SEZNAM běžných SITUACÍ, kdy zažíváte nedorozumění a konflikty. Takových situací, které denně zažíváte: Např. partner/ka - neuklízí po sobě nádobí, chodí pozdě, nechává všude rozsvíceno, nemyje po sobě umyvadlo ... / předškolák - nechce si uklízet hračky, vzteká se ... / školák - zapomíná pomůcky, nenosí v zimě čepici, ...  / teeneger - neučí se, chodí pozdě, ... / kolega - kritizuje mě před šéfem, dělá, že má mnoho práce a přitom... / asistentka - zapomíná připravit včas ...)

V celém průběhu workshopu si společně uvědomujeme principy nenásilí a nemanipulace, na nichž stojí mírumilovná komunikace, která pomáhá spolupráci, zdravým a vyrovnaným vztahům. Mé pojetí práce je vhodné i pro introverty.

Cílem komunikace je lépe se dorozumět. Pojďte se zlepšit svou komunikaci pomocí jednoduchých principů a zlepšit tak své vztahy a spolupráci v rodině, v práci i  prohloubit vztah sami k sobě.

Workshop je vhodný pro

 • muže, ženy, rodiče, teenegery od cca 15 let
 • všechny, kdo chtějí komunikovat účinně a svobodně
 • manažery, obchodníky, pracovníky ve službách
 • vedoucí i členy týmů, učitele, lektory, cvičitele
 • podnikatele a freelancery

Lektroka výcviku: Vlasta Lísková

Cena: 2800kč

Rezervace a informace:

https://umenizitnaplno.cz/kurz-nenasilna-komunikace/

Sdílet událost

bottom of page