top of page

Somatický koučink

Nabízí nové úhly pohledu, uvědomění si vlastních zdrojů a potenciálu

  • 1 ho
  • 1 000 českých korun
  • Location 1

Popis služby

Somatický koučink je tvůrčí prací s životními situacemi, postoji a záměry. Sese jsou hravé, oživené prvky arteterapie, konstelací, bioenergetických cvičení, vizualizacemi aj. Při somatickém koučování je stěžejní orientace na přítomnost a nacházení kontaktu s vnitřními zdroji. Vede k reálným výsledkům díky tomu, že oslovuje nejen mysl, ale i tělo a emoce.


Kontaktní údaje


bottom of page